הרצאות

הרצאות במגוון נושאים בתחום הממשל והחברה. התאמת ההרצאות לגורם המזמין, במשך ההרצאה ובתוכנה. ​

חופש המידע

חופש המידע בישר על מהפכת השקיפות. מאז נחקק החוק, נעשה בו שימוש על מנת לחשוף את עבודת הרשות, ולשפרה. עם זאת, יישום החוק עדיין מקרטע. בהרצאה נכיר את הוראות החוק, עקרונותיו ונראה כיצד הוא מיושם. נשוחח על האתגרים שבו ועל השאלה המרכזית – האם השקיפות עומדת בציפיות.

מערך הייעוץ המשפטי בממשלה

מערך הייעוץ המשפטי בממשלה – בהרצאה זו נציץ למערך הייעוץ המשפטי לממשלה. נחזור לחלק מנקודות המחלוקת שעיצבו את התפקיד, נבין מה שגרת העבודה של העובדים במערך ונדון הכיצד הפך להיות מוקד למחלוקת ומה הם חומרי התבערה המזינים את בעלי התפיסות השונות.

פרשת ילדי תימן

על אף שלוש ועדות שהוקדשו לחקר הנושא, המחלוקת לגבי גורלם של ילדי עולים מתימן ועדות נוספות, אשר נעלמו להוריהם בשנות ה-50, ממשיכה. ההרצאה נועדה להציג את הרקע לפרשה ואת חומרי הארכיון שנחשפו, בניסיון להאיר על הפרשה שממשיכה להעסיק רבים כל כך.

ממשל פתוח

בעידן הדיגיטלי בו אנו מצויים, ישנה ציפייה שגם הממשל יראה חדשנות והתקדמות באופן עבודתו. הכוונה אינה רק לשילוב כלים טכנולוגיים, אלא ליצירת תשתית חדשה לשיח בין הציבור לממשל, הנשען על עקרונות השקיפות, שיתוף הציבור והאחריותיות (accountability). האם ניתן לשנות את יחסי הציבור- ממשל באופן שיגביר את האמון בממשל וישפר את עבודתו, מבלי לקדם בירוקרטיה מיותרת

הכרות עם המגזר הציבורי

המגזר הציבורי מונה כ-730,000 עובדים. אנו עדים לביקורת הולכת וגוברת על "הפקידים", שם נלעג לעובדי מדינה. מהיכן מגיעה הביקורת, מי הם בכלל עובדי המגזר הציבורי ומה ביניהם לבין עובדי המדינה. הפעילות של המגזר הציבורי משפיעה על כולנו, אבל מה מנחה אותם והאם יש לנו השפעה על מה שקורה ברשויות הציבוריות.
נעשה סדר במושגים השונים, בסוגי הרשויות, בצורת עבודתן וביכולת שלנו להשפיע עליהם.

תהליכים דליברטיביים

בשנים האחרונות ניכר שלדמוקרטיה יש אתגרים מרובים. יש מי שסבור כי אנו מצויים בעידן של "משבר הדמוקרטיות". האם יש בידנו להציע שיפורים לאופן ניהול הדמוקרטיה על ידי הציבור? האם יש דרך לגרום למעורבות ציבורית רבה יותר אשר יש בה את הפוטנציאל להגיע להסכמות במקום של שאלות חברתיות נורמטיביות כבדות משקל. האם יש דרך לחזק ולהחזיר חלק מהכח לעם, כפי שנהוג היה בראשית הדמוקרטיה ביוון.
ננסה לתת מענה לשאלות אלו ולהציג מתודות שנועדו לשתף את האזרחיים כמו גם להשיב את האמון בשיטה הדמוקרטית.

שינוי הוא אפשרי.