מדיניות

מתן ייעוץ וביצוע מחקרי מדיניות לארגונים בדגש על תהליכים
הדורשים הכרות מעמיקה עם מבנה הממשל 
ומבקשים להוביל שינוי מערכתי 

תפיסת העבודה שלי נשענת על שלוש רגליים – יסודיות, הקשבה ולמידה, ויצירת שיתופי פעולה.

כל לקוח דורש התבוננות מחודשת וליווי המותאם למידתו וצרכיו. מכאן נגזר כי כל תהליך של ייעוץ וליווי למנהל בעת גיבוש מדיניות, יהיה שונה משל חברו.

בקווים כלליים, תהליך העבודה שלי מובנה ממספר יסודות – 

  1. עבודת הכנה – לעולם לא אגיע ללקוח מבלי לעשות עבודה הכנה מקדמית להבין את צרכי הלקוח והמורכבות בה הוא מתנהל.
  2.  תיאום ציפיות – בחינת צרכי הלקוח והיכולת של לספק מענה (בעת הצורך, יצירת שיתופי פעולה עם גורמי מקצוע נוספים, בהסכמת הלקוח), ודיוק התוצר הנדרש על מנת שלא יהיו פערים בין ציפיות הלקוח לתוצר שנדרש.
  3. מחקר עומק – ניתוח הידע והכלים שבידי הלקוח, בחינת מידע חיצוני כגון בסיסי נתונים, מחקר, השוואה מול ארגונים דומים בארץ ובעולם וכד', וזאת על מנת לדייק ולטייב את המידע על בסיסו מתקבלות ההחלטות.
  4. ניתוח – ניתוח מקורות המידע, הסקת מסקנות איתור פתרונות אפשריים וניתוח הפתרונות בהתאם לקריטריונים שייקבעו.
  5. המלצות – גיבוש תוכנית עבודה על בסיס ניתוח הנתונים, תוך חידוד הכלים שיש בידי המנהל על מנת לקדם את תוכנית העבודה, ולאמוד את הצלחתה.

 

במהלך עבודתי בשירות המדינה, כמו גם לאחריה כיועצת, ליוויתי מהלכים של גיבוש מדיניות תוך שימוש בכלים מחקריים – בהיקף ובעומק שנתבקש על ידי המזמין.

את יכולות אלו – של איסוף, ניתוח, חשיבה ביקורתית והמלצות לביצוע – אני מציע ללקוחותיי.

שינוי הוא אפשרי.