על פופוליזם והשירות הציבורי

המתח בין מקצועיות השירות הציבורי, והעקרונות המנחים אותו לבין כפיפותו לדרג פוליטי ומחויבותו כלפיו, הוא מתח הקיים בכל מדינה דמוקרטית ואינו ייחודי למשטרים פופוליסטים. עם זאת נראה כי המתח הייחודי…

להמשך קריאהעל פופוליזם והשירות הציבורי