You are currently viewing שקיפות כמותג

שקיפות כמותג

אז מה הקשר בין מכוניות לשקיפות?

נראה, שהמותג "שקיפות" מוכר.

אם הייתי שמה שקל על כל פעם שישבתי בארגונים ושמעתי בחזון, בערכים או ביעדים את המונח "שקיפות", כנראה שהייתי מרוששת.

אבל מילים לא עולות כסף, והחלק הקל במיתוג ארגון כשקוף, הוא במינוח. אבל איך נקדם את השקיפות בארגון מעבר למילה במצגת של המנהל? איך נטמיע עקרונות של שקיפות שיש בהם להועיל לארגון וללקוחותיו, ולא להיות רק כאבן נגף?

אז ארבעה כללי אצבע ראשונים –

  1. תיאום ציפיות – תבטיחו שאתם וקהל היעד שלכם רואים את השקיפות באופן דומה. תבדקו מהו המידע שהציבור נדרש לו ושבפרסומו יביא להגברת האמון בארגון. ראו את הפערים בין המידע שאתם הצבעתם עליו כחיוני, לאלו שהוגדרו על ידי הקהל הרלוונטי. האם הפערים ניתנים לגישור? האם יש לכם תפיסה דומה של שקיפות? – אם לא, והפערים לא ניתנים לגישור, אל תמתגו את עצמכם כשקופים, רק תזיקו.
  2. בחירת פרויקטים ברורים וישימים – ארגון לא הופך עורו ביום אחד. נדרש למפות את הפערים שמצאתם ולהבנות תכנית שתאפשר צמצום הפערים בין הקיים למצופה בתחום.  נדרש לנתח, להבנות ולקדם בצעדים ברורים את הדרך שנדרש לעבור כדי שהארגון יפעל באופן יותר שקוף. תוכנית זו צריכה להיות, איך לא, גלויה לציבור.
  3. הטמעת המותג – בבניית התכנית שימו לב לתת מקום לתרבות הארגונית. לא די בפרויקט זה או אחר, יש להבטיח כי הערכים מחלחלים בארגון. ככל שהארגון גדול יותר ובעל "מסורות" נוגדות שקיפות, המשימה תהיה מורכבת יותר. בכל מקרה, אין תחליף לרתימת העובדים באמצעות הסבר על תועלות השינוי, דוגמא אישית, יצירת תמריצים,  ושרטוט האזורים בהם הציפייה לשקיפות גבוהה יותר.
  4. שימור המותג – קושי מרכזי בשקיפות, הוא הצורך לשמר את רמת השקיפות. שימור המצב אפשרי רק אם דואגים לנוע כל הזמן קדימה. הדרישה לשקיפות הולכת וגוברת, והדרכים לממש אותה, קלות מהעבר. אולם, מה שהיה "פורץ דרך" מבחינת שקיפות לפני מספר שנים (לדוגמא, קיומו של אתר אינטרנט), הופך להיות דרישה בסיסית ובנאלית במרחב.

אכן, המרוץ לשקיפות טרוויאלי פחות משנדמה, אבל אם אתם מאמינים בתועלות ובערכים של שקיפות, בהבנייה נכונה, חכמה וסבלנית, יש סיכוי שהשימוש בשקיפות יהיה אצלכם בארגון יותר ממותג.

כתיבת תגובה